Statisk dimensionering av AQUA WALL 9 ft
 

Fig. 1 FE-modell

På uppdrag av GEODESIGN AB har Ingenjörsdata AB dimensionerat en hopfällbar stödbock för 2.70 m vattenbarriär.

Stödbocken består av ett antal C- alt. hatt-profil balkar av 2.0 - 3.0 mm SSAB/DOMEX 350 Yp plåt. Den är så utformad att den dels har tillräcklig styrka men dessutom är hopfällbar och har en rimlig vikt m.h.t. fältmässig hantering. Preprocesseringen är gjord med MEDINA, samt postprocesseringen med FEMVIEW.

Bockar med ca. 1 m delning bär en snedställd ( ca. 45 °) temporär vägg av membran (typ presenning) + backning (typ Europall) för ett dämdjup på upp till 2.7 m.

Strukturen dimensioneras, enligt Plåthandboken/SSAB, m.a.p. stöttornas axiallast (stabilitetsberäkning) samt övriga balkars böjmoment (plastisk kollaps). Knutpunkter dimensioneras också m.a.p. lokala spänningar och kontakttryck.

Fig. 2 Deformation samt fördelning av snittmoment

En FE-modell (system ASKA) med balkelement för själva strukturen samt fjäderelement som representerar underlagets fjädring, har använts för att räkna fram snittlasterna i olika konfigurationer (olika jämnhet hos underlag etc.).

Underlagets fjädringsegenskaper har hämtats från en (tidigare) separat analys av samverkan Aqua Barrier 1.80 m och sandjord, modellerad (system LS-DYNA) med sandjord som ett elasto-plastiskt material med inre friktion (enl. Drucker-Prager).

Fig. 3 Deformation i sandjord belastad av Aqua Barrier 1.80 m

Nyckelord: balkelement, stabilitetsberäkning, plastisk kollaps, Plåthandboken/SSAB, ASKA, bäddstyvhet, LS-DYNA, sandjord, inre friktion, elasto-plastisk, Drucker-Prager

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post: stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China