Dynamisk simulering av "chock loads in wires"
 

Beräkningen utförd på uppdrag av BMH Marine AB. Konstruktionen som beräknats är en fartygslossare vars armsystem bärs av wirar. Analysen har avsett att studera vad som händer med konstruktionen då armsystemets yttre del lyfts upp till en viss höjd så att wirarna "slackar", och därefter fritt får falla tills wirarna återigen sträcks. Förloppet försiggår under ca 2 sekunder och analysen har genomförts med programpaketet LS-DYNA.

Modellen är uppbyggd av skal- och balkelement. Wirarnas upprullning på trummor etc beaktas i modellen.

Bilderna visar initialtillståndet då inmataren lyfts upp, tillståndet efter 1.1 sekunder (wirarna i sin övre vändpunkt i "slaget"), permanenta bucklingsskador vid tiden 2.4 sekunder.

 

 


Nyckelord: BMH Marine AB, FE-analys, LS-DYNA, MEDINA, transient dynamisk, elasto plastisk, bucklingsberäkning

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China