Simulering av plåtformning med LS-DYNA
 

Ingenjörsdata AB har varit engagerat i support (Volvo PV) och vidareutveckling av program för simulering av plåtformning: djupdragning, sträckpressning, kragning, hydroformning etc.

Som ett exempel visas nedan simulering av djupdragning av ett oljetråg i mjuk stålplåt (DOMEX 220 YP) gjord för Industriellt Utvecklingcentrum i Olofström AB (IUC).

En realistisk uppsättning verktygsdelar inkl. plåthållare och dragvulster modelleras, se figur nedan, som stela emedan plåten modelleras som elasto-plastisk med ortotropi i tjockleksled (R=2.0). Modelleringen är gjord med en hög grad av automatik från CAD-underlag (VDA-format) i preprocessorn MEDINA. MEDINA har också använts som postprocessor.

Av de väsentliga resultaten visas nedan , förutom formen efter avlastning, marginal mot bristning enligt formgräns­kurva (FGK eller eng. FLD ) samt relativ (slutlig/
ursprunglig) tjocklek.

Fig. 1 Modell av dyna, stämpel, plåthållare och plåt.


Fig. 2 utnyttjandegrad enligt FGK (FLD).
Fig. 3 Resulterande relativ tjocklek


Nyckelord: plåtformning, djupdragning, olinjär, ortotropi, elastiskt-plastiskt, R-värde, FGK, FLD, kontakt, CAD, VDA, LS-DYNA, MEDINA

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China