FATEVAS
 

Beskrivning:

FATEVAS är ett program för utmattningsdimensionering enligt norm. Alternativt kan man välja att få gjort en statisk dimensionering enligt norm. Dimensioneringen baseras på resultat från FE-beräknade strukturer, med eller utan svetsar. Utvärderingen görs enligt de metoder som beskrivs i tillämplig norm/regelverk. För närvarande kan programmet använda någon utav normerna: BSK99 (Boverket), BS7608 (British Standard, Fatigue design and assessment of steel structures), Eurocode3 (EU-normen under CEN Comite Europeen de Normalisation) eller Plåthandboken (SSAB).

Utnyttjandegrad och delskada beräknas för olika lastfall och för de utvalda elementen (svetsad eller osvetsad struktur) i konstruktionen. Vid beräkning av utnyttjandegrad och delskada beaktas.

 • Förbandsklass Cp och Cv för svetsarna
 • Givna a-mått för kälsvetsar
 • Spänningar som räknas om för lokal svetsgeometri
 • Antalet lastväxlingar
 • Given intermittensfaktor för aktuell svets
 • Brytpunkter i Wöhlerkurvor vid n = 5×106 och 1×108
Den slutgiltiga utvärderingen kan sedan antingen göras för varje lastfall för sig eller för en sekvens av lastfall som tolkas som ett lastkollektiv :
 • För ett lastkollektiv beräknas ackumulerad skada enligt Palmgen-Miner
 • Lastkollektivets säkerhetsfaktor i spänningsled kan också beräknas
Beträffande flexibiliteten i användningen av FATEVAS kan följande huvudpunkter anföras:
 • Definitionen av svetsar, utmattningsdata, giltig norm, etc. görs smidigt vid postprocesseringen, flera alt. kan snabbt testas
 • Snabbt: stora strukturer utvärderas på några sekunder
 • Kopplingar till FE-program: NASTRAN, PERMAS, neutralformat
 • Kopplingar post-processorer: MEDINA, PATRAN, neutralformat

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China