Stabilitetsanalys av stativ till truck för container-lyft
 

På uppdrag av Kalmar Industries AB har Ingenjörsdata AB dimensionerat ett truckstativ. Trucken lyfter 10 ton till en lyfthöjd på 21 m. Stativet har en höjd på ca. 10 m i nedsänkt läge. Lyftcylind-
rarna är också, ihopskjutna, ca. 10 m, för att fullt utskjutna bli knappt 20 m. Samtidigt som sta-
tivet ökar sin längd, hissas lasten relativt den övre ramdelen m.h.a. kedjor. Stabilitet blev ett av de strängaste dimensioneringskriterierna. Stabilitetsberäkningarna har gjorts med detaljerade model-
ler så att alla mekanismer (lyftcylindrar, kedjor etc.) finns med och även effekten av rörformig kolv med invändigt hydraultryck kunnat studeras. I modellen som visas nedan modelleras dock kolvar-
na med balkelement. FE-simuleringarna har varit av typen icke-linjär med stora förskjutningar. Jämförande analyser baserade på linjär buckling (bifurkation) har också gjorts. I bilden nedan visas stativets deformation vid en last på 210 % av max tillåten, dvs. extremt överlastat.

Nyckelord: Kalmar Industries AB, FEM-beräkning, icke-linjär, stora förskjutningar, PERMAS, MEDINA, truckstativ, lyft av container, stabilitetsanalys, dimensionering av stålstruktur

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China