Utmattningsanalys av Fläkt
 

Beräkningen är utförd på uppdrag av ABB Ventilation Products AB (numera Fläkt Woods AB). Fläkten är modellerad med volymselement. De olika delarna är kopplade till varandra med hjälp av kontakt-villkor med beaktande av både statisk och dynamisk friktion. Förspänningen i de olika bultförbanden beaktas i analysen.

Spänningstillståndet för varierande varvtal har beräknats och dimensionering med ansats på utmattningsegenskaper har genomförts.

Bilden visar spänningstillståndet för ett visst varvtal och viss bladvinkel.Nyckelord: Fläkt Woods AB, FE-analys, PERMAS, MEDINA, rotor, fläktblad, förspänning bultförband, utmattningsanalys

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China