Vibrationsanalys av Fläkt
 

Beräkningen är utförd på uppdrag av ABB Ventilaton Products AB (numera Fläkt Woods AB). Fläkten är modellerad med skal- och volymselement.

Egenfrekvenserna för dels stillastående fläkt och dels för varierande varvtal inom fläktens arbetsområde har beräknats. "Stress-stiffening" pga. centrifugalkrafter har beaktats vid analys av roterande fläkt.

Bilden visar en av de beräknade egen-moderna.


Nyckelord: Fläkt Woods AB, FE-analys, PERMAS, MEDINA, egenfrekvensanalys, rotor, "Stress-stiffening"

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China