Hållfasthetsanalys av arbetslift
 

Nedan visas en beräkningsmodell av en arbetslift som används till underhålls- och inspektionsarbeten på Öresundbron.

Modellen är i huvudsak uppbyggd av linjära skalelement och är skapad i MEDINA. Kontaktmodellering har utnyttjats i den s.k. teleskoparmen, där glidytor finns mellan inre och yttre arm. Beräkningen är utförd i programsystemet PERMAS. Programmet FATEVAS har utnyttjats för att beräkna max utnyttjandegrad för 9 statiska lastfall, och resultatet nedan är presenterat i MEDINA POST. Beräkningen är utförd på uppdrag av AB Sjölanders, Osby.

Nyckelord: AB Sjölanders, FEM-beräkning, PERMAS, MEDINA, FATEVAS, Sky-lift, utmattningsutvärdering, utnyttjandegrad, kontaktanalys, dimensionering av stålstruktur

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post: stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China