Statisk hållfasthetsberäkning och linjär bucklingsanalys av fartygslossare
 

Ingenjörsdata AB har på uppdrag av BMH Marine AB i Bjuv gjort en statisk hållfast-
hetsberäkning och linjär bucklingsanalys av en fartygslossare. FE-modellen av lossaren har byggts upp med balk- och skalelement.

Effektivspänningar från ett 50-tal olika lastfall har jämförts med tillåtna värden. Utvärdering och sammanställning av resultat från samtliga skalelement har skett med hjälp av FATEVAS (Ingenjörsdata AB).Figuren redovisar den största utnyttjandegraden i varje element från samtliga lastfall i en genomskärning av den yttre delen av lossarens horisontalarm.

Nyckelord: BMH Marine AB, FE-analys, PERMAS, MEDINA, FATEVAS, Utnyttjandegrad, Lastkombinationer

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China