Statisk hållfasthetsberäkning och utmattningsanalys av tågboggi
 

På uppdrag av ADtranz Sweden i Helsingborg har Ingenjörsdata AB gjort en statisk hållfasthetsberäkning och utmattningsanalys av en tågboggi. Denna har modellerats med en balk- och skalelement.

Beräkningen omfattar ett 30-tal lastfall. Utvärderingen har skett enligt BSK 99 (Boverkets handbok för stålkonstruktioner). Samtliga skalelement som är anslutna till svetsfogar har utvärderats med hjälp av programmet FATEVAS (Ingenjörsdata AB).

Figuren redovisar svetsarnas utnyttjandegrad.


Nyckelord: ADtranz, tågboggi, svetsar, hållfasthetsanalys, FE-modellering, utmattning, MEDINA, PERMAS, FATEVAS

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China