Utmattningsanalys av gjutet/svetsat ramverk till Tågboggi, med FATEVAS
 

På uppdrag av Bombardier Transportation AB, har Ingenjörsdata AB beräknat och utvärderat ett gjutet ramverk till en tågboggi. FE-modellen är uppbyggd av volymselement och omfattar Ca 480 000 noder. Utvärderingen, med FATEVAS, enligt Eurocode3 (prEN 1993-1-9) sker för ett 50 tal olika lastkombinationer och omfattar gjutgodset i sig samt svetsar som sammanfogar de olika gjutdelarna.

Första bilden nedan visar beräknad utnyttjandegrad för gjutgods och andra bilden dito för svetsar.Nyckelord: Bombardier Transportation AB, tågboggi, svetsar, hållfasthetsanalys, FE-modellering, utmattningsberäkning, MEDINA, PERMAS, FATEVAS

 
Ingenjörsdata AB
Box 368
SE - 201 23 Malmö
Telefon Sverige: +46-708 58 92 88
Telefon Kina: +86-152 518 939 38
E-post:stefan.brandt@idab.se
ITECC Idab Technical Engineering Calculation Consultants (Nanjing) Ltd
Room 1134,Building 1
Wanda Plaza Dongfang
No.58,Yunjin Road
Jianye District
Nanjing China